Đang Thực Hiện

20 May - Sans300

As discussed in PMB.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: sans300, articleorganizer, convert pmb eps, import mdb pmb, screen capture pmb, importer xls pmb, discussed, pmb foto

Về Bên Thuê:
( 793 nhận xét ) Liverpool, Romania

Mã Dự Án: #1068195

Đã trao cho:

sans300

Thanks for the project.

$90 USD trong 5 ngày
(342 Đánh Giá)
7.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

writingspirit

My team can write 100 articles in a day.Thanks

$30 USD trong 0 ngày
(418 Đánh Giá)
7.2
amuty

My bid is negotiable and i look forward to working with you. PM included.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
banglasona88

Lets start the project.

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0