Đang Thực Hiện

11 may - sans300

The project is to write 25 articles on various themes in five days. Please go to PMB for more details.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: sans300, articles various themes, articleorganizer, various project accounting, themes education project, led various project implementations

Về Bên Thuê:
( 793 nhận xét ) Liverpool, Romania

Mã Dự Án: #1623591

Đã trao cho:

sans300

Thanks for the project

$125 USD trong 5 ngày
(342 Đánh Giá)
7.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

Soft1000

Hi. Kindly check PM

$125 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0