Đã hoàn thành

16 may - sans300

Được trao cho:

sans300

Thanks for the project.

$130 USD trong 5 ngày
(342 Đánh Giá)
7.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $118 cho công việc này

academicmania

I am a teacher by profession and a writer by avocation. I have been proofreading for 9 years and writing for publication since I was in high school. I started proofreading for my mother, who was a writer, when I was in Thêm

$105 USD trong 3 ngày
(21 Nhận xét)
4.5