Đang Thực Hiện

12 may - sdk2788

The project is to write 25 articles on various themes in six days. Please go to PMB for more details.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: sdk2788, articles various themes, articleorganizer, various project accounting, themes education project, led various project implementations

Về Bên Thuê:
( 793 nhận xét ) Liverpool, Romania

Mã Dự Án: #1627172

3 freelancer đang chào giá trung bình $117 cho công việc này

sdk2788

As discussed. Thank you!

$125 USD trong 6 ngày
(375 Đánh Giá)
7.2
clengkunik

Please let me know if you need more writers. I am ready to provide well-researched, high quality and copy scape passed articles.

$100 USD trong 7 ngày
(49 Đánh Giá)
5.3
isabelrdrgs

Kindly check PMB

$125 USD trong 6 ngày
(12 Đánh Giá)
5.0