Đã Đóng

Menulis sejumlah Artikel

Sebuah Website baru yang membahas mengenai photographer, kami membutuhkan jasa untuk menulis artikel dan konten dari website tersebut.

Kỹ năng: Article Writing, Soạn thảo nội dung, Viết quảng cáo, Đánh giá

Xem thêm: menulis sejumlah, menulis sejumlah artikel, artikel gratis untuk blog

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14886185

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp2500000 cho công việc này

Rp2500000 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
littlenonibatik

Harga tsb adalah harga untuk 10 artikel yang akan saya buat dalam 20 hari (1 artikel dalam 2 hari). Saya akan lebih banyak membahas tentang strategi marketing dan bisnis fotografer daripada artikel teknis fotografi. P Thêm

Rp2500000 IDR trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0