Đã Đóng

Menulis sejumlah Artikel

Menulis buku ENGLISH FOR FUN yang diperuntukkan anak SD hingga perguruan tinggi.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Article Writing, Blog, Dịch thuật

Xem thêm: english acdomic writing, design clothes online fun, write articles english blog, online english executives, menulis sejumlah, menulis sejumlah artikel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14813925

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp7777777 cho công việc này

ridhofidiantowi

I am a hard worker, and an open-minded person. I am very open to critics and suggestions thus I can perform a right decision while work as a team or personal. I have strong analysis coupled with technical knowledge and Thêm

Rp7777777 IDR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
akhlaqulkaromah

I am an english teacher for about 3 years. Saya seorang guru bahasa inggris selama kurang lebih 3 tahun

Rp7777777 IDR trong 25 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0