Đang Thực Hiện

Nature

I need you to write a report for something.

Kỹ năng: Article Writing, Soạn thảo nội dung, Viết quảng cáo, Ghostwriting

Xem thêm: need write report something, need write appraisal company, need report writing, need help write report

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14911700

Đã trao cho:

ambulgekars

am a professional English typer and I have very good in typing in word as well excel. I have also done a course in professional English typing. I am sure that you will love my work.

₹22222 INR trong 8 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹26388 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
oussamajleli2001

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
zisanrox34

I want it

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0