Đang Thực Hiện

NEWS RE-WRITER NEEDED ASAP PROJRCT START TODAY

Được trao cho:

contentemin

Kindly view my PM and samples attached with the mail. I am keen to work with you over this assignment.

$200 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
webdevelopment3

Lets start work. Thanks

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $73 cho công việc này

Benheavens7

I can do it

$30 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
4.5
simss

Dear Sir/Madam, Please check PMB.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0