Đã Đóng

Läsa och svara på frågor

7 freelancer đang chào giá trung bình $27 cho công việc này

kwyoung93

Hej, jag har både engelska och svenska som modersmål, så jag är väl lämpad för detta projekt. Återkom i chatten om du vill veta mer. Mvh, Karl

$45 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
2.4
TontsaW

Swedish is my native tongue.

$35 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
0.3
inspiredwhiz

It’s a privilege to know that you are going through my proposal. However, I would like if you can spend a little more time and check my portfolio as well. That’s how you can see what I can do for you as well as my serv Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shoaib7006

A proposal has not yet been provided

$15 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
zaheerkhan0803

Hi I I've been a freelancer for the better part of the 10 years I am here to do a job like others, but what is the special things which may me special which help me to get this job. I will keep sweet and simple, S Thêm

$25 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Switcharoo

Hej! Jag kan nog möjligtvis hjälpa dig men jag vill gärna veta lite mer kring PDFen och frågorna. Mvh André

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
zaheerkhan0804

Hi I I've been a freelancer for the better part of the 10 years I am here to do a job like others, but what is the special things which may me special which help me to get this job. I will keep sweet and simple, S Thêm

$20 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0