Đã Hủy

ONLY INDIANS PROJECT

HELLO EVERYBODY,

THIS PROJECT FOR ONLY INDIANS.

ONLY INDIANS CAN BID ON THIS PROJECT.

I NEED SOMEONE WHO WRITE FOR ME.

I WILL PAY $1 PER 1 ARTICLE.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: only for indians, indians only, project can bid, need someone write project, will pay data entry project, will pay article, will pay write, pay indians write articles, articles indians, will pay money someone write essay, pay article per article, can bid project, will pay someone write assignment, will pay dollar per, will pay 100 per

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) VADODARA, India

Mã Dự Án: #1641649

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

Mirzaazan

I am willing to take this job. provide me the details asap.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
divyakirthi93

Indian - trust-able

$50 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0