Đã Hủy

ONLY INDIANS PROJECT

HELLO EVERYBODY,

THIS PROJECT FOR ONLY INDIANS.

ONLY INDIANS CAN BID ON THIS PROJECT.

I NEED SOMEONE WHO WRITE FOR ME.

I WILL PAY $1 PER 1 ARTICLE.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: indians only, need someone write project, pay data entry project, pay write, pay indians write articles, articles indians, pay dollar per, pay 100 per

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) VADODARA, India

Mã Dự Án: #1641649

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

Mirzaazan

I am willing to take this job. provide me the details asap.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
divyakirthi93

Indian - trust-able

$50 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0