Đã hoàn thành

private project for ramscribbles #2

Được trao cho:

ramscribbles

Thanks Kevin :)

$50 USD trong 5 ngày
(520 Đánh Giá)
7.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

wcarter007

am ready for the project. see PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kanishka11

I am a new user to freelancer. But I have the capability to do article writing well as I have a good command in English. Please check your mail box for further details. Thank you.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0