Đang Thực Hiện

Private Project for Rehan786 (Batch3)

Bid $40 as I have 16 articles for this batch. Thanks. Deadline can be 4 days.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: rehan786, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, matlab project done days

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #1023613

Đã trao cho:

Rehan786

Check PMB please.

$40 SGD trong 4 ngày
(8 Đánh Giá)
3.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

neggy32

I have what it takes to do this project and I am ready to do this project at any fee offered.

$40 SGD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0