Đang Thực Hiện

Private project #1 for Samina Haque

Private for Samina Haque. 15 articles for $[url removed, login to view] apiece. Please bid $30. 8 articles on window replacements and 7 on bail bonds. Will assign bail bonds upon completion of window replacements. Thank you.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: samina haque, bail, apiece, bail bonds, thank giving opportunity bid, thank opportunity job bid, window project, project private villa, thank inviting submit bid, project management timely completion, project private chat room, wow project private server

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Wolverine, United States

Mã Dự Án: #1053874

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

samque

Hi, I have placed the bid as discussed.

$30 USD trong 3 ngày
(10 Đánh Giá)
3.8