Đang Thực Hiện

Private Project for xcontent - 5

Private project for xcontent. Product related content on various topics and product related details.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: various topics product, xcontent, project finance related topics, hrms project j2eeit related, management project report related, project proposal related accounting, faberproducts, project golf related website, articles related product

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) Tucker, United States

Mã Dự Án: #1726056

Đã trao cho:

xcontent

Thank you for the project!

$250 USD trong 7 ngày
(41 Đánh Giá)
6.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

may61285

May you consider me bidding for this project.

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
simargill7

CV : http://goo.gl/vSsNI Sample (can and will change according to assingment) - http://goo.gl/vBnlJ Sample 2 - http://goo.gl/wBrD7 Hello, I'm a 20 year old student from India studying overseas who works part t Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0