Đã hoàn thành

10 Product Webpages for Site 4-4

Được trao cho:

tanna02

Thanks for the projects!

$50 USD trong 5 ngày
(63 Đánh Giá)
5.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

mohds2

Hello, See the PM for my bid and sample details. My bid is for 10 pages. Kind regards.

$40 USD trong 4 ngày
(723 Nhận xét)
7.8
codespy

please check PM

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0