Đã Đóng

Giúp tôi viết bài

3 freelancer đang chào giá trung bình ₫1157407 cho công việc này

imannhussain

Hi ... I am expert in writing and have done this type of work before I will provide you a quality work on time according to your requirement kindly consider my proposal

₫2222222 VND trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.3
₫700000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Vtatba

Tôi đang là CTV viết bài cho 1 số trang báo mạng. Khả năng viết và cập nhật thông tin của tôi rất tốt, tôi có thể viêt liên tục trong nhiều ngày với nội dung đa dạng, cuốn hút

₫550000 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0