Business Proposal needed. Đàm phán hợp tác

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Business proposal needed: The project is about Harry Potter's wand (HP), aimed at the desire to control the surroundings of the HP fans. Big market, not much competition. The two main parts include a Remote Control (RC) chopsticks and swarm micro-drones lifting objects. Drones has been calculated giving out drawings and detailed specifications. Need to cooperate with one side to make RC chopsticks and prototype. Some parties have met the demand but have not negotiated cooperation.

Dự án là về đũa thần của Harry Potter (HP), nhắm vào ước muốn điều khiển vật xung quanh của fans HP. Thị trường lớn, chưa có nhiều cạnh tranh. 2 phần chính gồm 1 Remote Control (RC) dạng đũa và swarm micro-drones nâng vật. Drones đã được tính toán đưa ra bản vẽ và thông số chi tiết. Cần hợp tác với một bên làm đũa RC và prototype. Đã kiếm được một số bên đáp ứng được nhu cầu nhưng chưa thương lượng hợp tác được.

Article Writing Kế hoạch kinh doanh Proposal Writing Sales Management

ID dự án: #16932917

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

7 freelancer chào giá trung bình₫96031746 cho công việc này

Zackkhan19

Do you need a business plan writing service to obtain venture capital or maximize the efficiency and profitability of your business? A first-rate custom business plan eliminates costly trial and error, enables your bu Thêm

₫100000000 VND trong 30 ngày
(117 Nhận xét)
7.1
SwellAccounting

Dear Employer, This is Peter from Australia. I would like to introduce myself as experienced Business proposal writer and editor. I have Accountancy Diploma. Highly advanced Finance and Excel modeling skills, coupled Thêm

₫100000000 VND trong 10 ngày
(111 Nhận xét)
7.1
JSKS217

Hi, I can do this work for you within your timelines. Can we discuss further on project details? Looking forward. Thanks & Regards, JSK

₫83333333 VND trong 30 ngày
(45 Nhận xét)
4.8
TranslationLab

"Dear, As a qualified business writer and strategist, I can provide you with invaluable and timely market research to give you a clear and concise understanding of your market, your competition, and your feasibility o Thêm

₫100000000 VND trong 5 ngày
(12 Nhận xét)
4.7