Đã hoàn thành

project_9_for_bei

Được trao cho:

beimaniago

Thanks for the project. :)

$165 USD trong 7 ngày
(667 Đánh Giá)
8.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $84 cho công việc này

alibutt2014

Greetings! Ready to start....Thank You!

$45 USD trong 2 ngày
(396 Nhận xét)
7.2
silverhope

please check PM.

$75 USD trong 3 ngày
(132 Nhận xét)
6.2
vawriter

Hi, I can rewrite your copy to look and read completely new. Please see pm for details. Cheers!

$75 USD trong 4 ngày
(28 Nhận xét)
4.7
MaveRickK

hello .. i would like to do this for you. Please check pm for details.. thanks

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0