Đang Thực Hiện

Project for patrickjsearles

As discussed.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: worldcitizen324, project rcrew discussed, discussed project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 625 nhận xét ) Lviv, Ukraine

Mã Dự Án: #1068224

Đã trao cho:

patrickjsearles

Thank you. I have read the guidlines that you sent.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $57 cho công việc này

amuty

Looking forward to working with you.

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Mithu86

ready to work

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0