Đang Thực Hiện

Project for readen

20+ articles with exactly the same requirements as the previous projects.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: project management pweb requirements, previous projects done marketing, readen, vbnet projects requirements, project mangment projects, project women projects ksa, dotproject project sorting projects

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) Paris, France

Mã Dự Án: #1038191

Đã trao cho:

readen

I'm ready

$60 USD trong 20 ngày
(5 Đánh Giá)
3.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

zulhasleon

sir, this is my bid on this project, more in PMB, thanks.

$56 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
excellentwork09

Can deliver you quality articles.. Check PMB for details.. Thanks.

$80 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0