Đang Thực Hiện

project for saddamm 2

this project is for "saddamm"

please don't bid

34 articles 800 word each

100% copywriting

No copy

no mistakes

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: 800 word, project 800, copy site pages word, awards copy trophy copywriting, copy text website word, copy paste pdf word, copy pdf paste word

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Reutov, Germany

Mã Dự Án: #1731780

Đã trao cho:

saddamm

---I am ready Sir---

$170 USD trong 7 ngày
(191 Đánh Giá)
6.9