Đang Thực Hiện

Project for Sharon #139

As discussed

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: project rcrew discussed, discussed project, project sharon, uchoa55, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 398 nhận xét ) North Miami, United States

Mã Dự Án: #1029682

Đã trao cho:

sharonbdedios

(April 11 to 15). As agreed. Thanks!

$485 USD trong 5 ngày
(76 Đánh Giá)
7.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $368 cho công việc này

ninjawriter999

I AM MORE THAN WILLING TO WORK FOR U,BUT YOUR DETAILS AREN'T PASTED THERE

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0