Đang Thực Hiện

Project for Sharon #140

As discussed

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: 140 articles, project rcrew discussed, discussed project, project sharon, 140, uchoa55, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 398 nhận xét ) North Miami, United States

Mã Dự Án: #1039434

Đã trao cho:

sharonbdedios

(April 18 to 22). As agreed. Thanks!

$575 USD trong 5 ngày
(76 Đánh Giá)
7.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $358 cho công việc này

boldyus

Hello. Check PMB please.

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ankurnigam1990

i ensure for the best work completly

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0