Đang Thực Hiện

Project for Sharon #141

As discussed

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: project rcrew discussed, discussed project, project sharon, uchoa55, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 398 nhận xét ) North Miami, United States

Mã Dự Án: #1039477

Đã trao cho:

sharonbdedios

(April 25 to 29). As agreed. Thanks!

$545 USD trong 5 ngày
(74 Đánh Giá)
7.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $548 cho công việc này

priya1188r

I am writing articles from a year and have experience of writing every kinda topics If given the project can prove it

$550 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0