Đang Thực Hiện

Project - parus10

As discussed !

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: tombytom, project rcrew discussed, discussed project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Melbourn, Australia

Mã Dự Án: #1053672

Đã trao cho:

diamonz11

Hey,be assured of quality articles. It is an honor working with you.

$30 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
mmlala

you know the details:)

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Benish1

Please check PM

$30 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
3.3

8 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

Nepon

sir i agree to complete this work successfully please check your PMB Thanks

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
stormers007

I will be able to do the work.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
faizamasood87

I can do this

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
wanja10

Am pleased to work on this project. Kindly consider. Thank you.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rr1upk

I am sure complete this bid in 3 days.I hope you satisfied my job.

$45 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0