Đã hoàn thành

PVT for sunny2

Được trao cho:

sunny03344922766

Hi... Thanks for the project.

$170 USD trong 60 ngày
(29 Đánh Giá)
5.3

7 freelancer đang chào giá trung bình $137 cho công việc này

mrzakaullah

Please check PM.

$170 USD trong 5 ngày
(15 Nhận xét)
4.2
mahwishamo

i will complete any task with in time..

$100 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
farazlahore

you just give me detail...i 'l do it

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Geraldmv

delivery of work on time

$170 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Rojju4

see your pm...

$170 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
FREIGHTBACK

I can do this job.

$150 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0