Đang Thực Hiện

Do some data entry -- 4

Được trao cho:

₹600 INR trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹1113 cho công việc này

₹1250 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mahmoudx0

i can help you i have enough time and skills for what you need me to do just accept and let me work

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vanessalosu

Hi. I'm interested on this project. I could make this task shortly as you want, because I have enough time. Feel free to contact me.

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0