Đã hoàn thành

telemarketing

Được trao cho:

€12 EUR trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
1.8

2 freelancer đang chào giá trung bình €21 cho công việc này

sheikhaamir2013

I have been in Business Development Sales for more than 5 years. Started at the bank as a Customer Services Officer, then moved to telemarketing industry worked on both B2C and B2B campaigns. Moreover I've also work Thêm

€29 EUR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0