Đang Thực Hiện

Third Content Project

News reporting.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: third, content project, news content, writing project content, loan project content, write project content, content management reporting, project content, need project content screens

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Los Angeles, United States

Mã Dự Án: #1082618

Đã trao cho:

uzmakazmi

ready to start. Thanks

$50 USD trong 20 ngày
(48 Đánh Giá)
5.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

pinky092

Hi, please see PMB for details and samples. Regards

$30 USD trong 3 ngày
(130 Đánh Giá)
6.9