Làm video cho tôi

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tư vấn đầu tư thị trường Crypto qua sàn giao dịch Binance

Chi tiết: Ở đây có 3 đối tượng: 1 là sàn giao dịch Binance (top1 thế giới), 2 là nhà đầu tư, 3 là cty tư vấn đầu tư Hên Network

1. Sàn Binance: sàn giao dịch top 1 thế giới trong lĩnh vực Crypto (Tiền điện tử)

2. Nhà đầu tư: là người đăng ký tài khoản giao dịch trên sàn Binance

3. Cty tư vấn Hên Network: là cty bên thứ 3 được nhà đầu tư ủy quyền giao dịch trên sàn Binance. Nhà đầu tư vẫn giữ tiền trên tài khoản cá nhân của mình và việc rút nạp tiền chỉ có cá nhân nhà đầu tư mới thực hiện được

Khi Hên Network giao dịch hiệu quả và có lợi nhuận chốt ra USDT (1 loại USD điện tử giao dịch toàn cầu gần ngang giá với USD Mĩ và được bảo chứng bởi USD của Mĩ)

Nhà đầu tư và Hên Network sẽ cam kết hợp tác nhau 28 tháng và trong thời gian đó NĐT không được tự ý rút vốn về

Article Writing Soạn thảo nội dung Blog Animated Video Development Trình bày

ID dự án: #30590188

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$20 cho công việc này

rajabaseeratd534

I want to help you in writing. I am a skillful winter with alot of experience. I provide you a good work in less amount. Moreover I can translate in English, Spanish and Urdu. You can hire me I will never let you down.

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ngvnghia678

Xin chào! Làm video hay viết lách tôi đã có kinh nghiệm! Bạn có thể tin tưởng và liên hệ với tôi để thêm chi tiết nhé! Cảm ơn bạn!

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0