Đã Đóng

Write some Articles

Viết bài bán hàng cho các sản phẩm tour du lịch.

Kĩ năng: Article Writing

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #10447491

5 freelancer chào giá trung bình$116 cho công việc này

Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Thêm

$111 USD trong 3 ngày
(544 Nhận xét)
7.6
iridescent2x15

I have read the description and i would like to work for you.I can complete your task in [login to view URL] further details please inbox me. Thank you.

$50 USD trong 3 ngày
(6 Nhận xét)
2.3
$111 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
luuyen97

tôi có khả năng viết quảng cá[login to view URL]ông những vậy,tôi còn rất yêu thích việc viết lách và tôi có thể sáng tạo để làm cho bài viết hay hơn và hấp dẫn hơn,lôi cuốn người đọc.

$155 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$155 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0