Đang Thực Hiện

Writing Project #21 #22 #23 ShehlaK

Re-Post for Shehla. This project is for shehla. 15 500+ word, 60-80 word summary iPhone articles

Shehla please bid on this project. Project 21, 22, and 23

John

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: project summary, iphone writing, project bid executive summary, writing articles iphone, writing project iphone, writing iphone word, word summary, writing iphone project, writing iphone, writing news articles project, writing summary, kind writing fashion articles, writing nutrition articles, writing technical articles, subjective writing newspaper articles, writing relationship articles services, iphone app bid, writing hockey articles jobs, articles summary writing

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) LIBERTY, United States

Mã Dự Án: #1665285

Đã trao cho:

ShehlaK

Hi, as discussed before.

$135 USD trong 1 ngày
(31 Đánh Giá)
5.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $83 cho công việc này

BMRwriter1

I can definitely do this for you.

$30 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
2.2