Đã hoàn thành

Writing Project #21 #22 #23 ShehlaK

Được trao cho:

ShehlaK

Hi, as discussed before.

$135 USD trong 1 ngày
(31 Đánh Giá)
5.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $83 cho công việc này

BMRwriter1

I can definitely do this for you.

$30 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
2.2