Thiết kế bài giảng điện tử bằng Articulate Storyline

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

- Xây dựng và đóng gói bài giảng điện tử bằng công cụ Articulate Storyline 2/3/360

- Nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các công nghệ mới, xu hướng thiết kế E-learning hiện đại (video learning, micro learning, gamification, …)

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Quản lý dự án

Articulate Storyline Adobe Animate

ID dự án: #34370744

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

khanh1999

-I'm have 3 years of experience for teaching technology to child from 7-14 years old at Teky Academy. I taught myself programming and now I'm a C/C++ developer at LG, so I confidence in my thinking and ability to learn Thêm

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0