Đã Đóng

AI trend forecaster

Job Description:

Use AI to forecast fashion trends

Kĩ năng: Artificial Intelligence, Lập trình C

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Durban, South Africa

ID dự án: #35911654