Đã Trao

asking question

it is concerning "adnan001009" have you got some news about this freelancer ? because i have order a movie with him but he dosent response me about 3 days ago... have u got some news ?

Kỹ năng: Kỹ thuật Video

Xem thêm: freelancer question, movie response, college writing movie response, movie response essay, find question max days sites, believe asking important question, delaying email response days, days movie subtitle, movie maker free trial days, google banner days ago, start media player movie fullscreen

Về Bên Thuê:
( 35 nhận xét ) soisy, France

Mã Dự Án: #1693028

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

yasmink001

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0