Đang Thực Hiện

3547 Write detailed functional spec

Write detailed functional specification for Scriptlance project #1153253282

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, ASP

Xem thêm: 5 scriptlance, Spec, functional , functional specification, write project specification, detailed functional specification, detailed project specification, detailed, spec project, write spec

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1754416

Đã trao cho:

platinum2004

thanks for inviting us to bid.

$85 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0