Đang Thực Hiện

115740 PenguinChat SERVER ONLY

Hi,

Would like my own [url removed, login to view] server script to handle

[url removed, login to view]

Seems quite simple so make ya best bids so we can complete

the project asap.

we can talk more privately.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP

Xem nhiều hơn: simple server http, asap server, simple com server, pchat, http server simple, server http simple, simple http server, pchat server, server script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ebbw Vale, United Kingdom

ID dự án: #1861906