Đang Thực Hiện

118984 Test and Debug

Test, debug and cotrol quality assurance in accordance to functional design documents and test use cases.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP

Xem thêm: use cases, debug, asp test, debug asp, use cases test cases, functional design documents

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Nicosia, Cyprus

Mã Dự Án: #1865153