Đang Thực Hiện

Project for CodeRover

As discussed project for stock site. Thanks

Kĩ năng: .NET, ASP, Lập trình C, Kĩ thuật, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: project, asp stock, project pending, stock site, project asp, discussed project, coderover, stock project, timodav1, discussed

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Suva, Andorra

ID dự án: #49883

Được trao cho:

CodeRover

thanks tim

$4000 USD trong 60 ngày
(23 Đánh Giá)
6.3