Đang Thực Hiện

150227 askmen clone

looking for the back end data base clone of [url removed, login to view]

needs to show a working demo, no bugs.

ideally seeking already built

Front end not required

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, ASP, Lập trình C, MySQL, SQL

Xem nhiều hơn: programming data base, data base programming, asp front end, askmen clone, front end data base

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1896406