Đang Thực Hiện

163508 Captcha Image breaker

Hi,

I need a visual captcha breaker. Sample images are attached.

Please see this and bid. If you already have a devloped solution please give that in PMB.

Thanks

Kĩ năng: .NET, AJAX, Bất kì công việc gì, ASP, Lập trình C, Visual Basic

Xem nhiều hơn: image captcha, captcha image, captcha breaker, captcha solution, visual captcha breaker, pmb captcha, images captcha, captcha programming, captcha image breaker, captcha sample, breaker, captcha asp, asp captcha, programming captcha, breaker captcha, captcha images

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Houston, India

ID dự án: #1909699