Đang Thực Hiện

148314 ivr chatline 250 users

hello im looking for a programer to design an IVR chatline that can hold 250 users at i time. im willing to pay $1000 for a system that has been tested and can deliver a high quality performance . must be customize to fit

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, ASP, Lập trình C, CMS, Nhiệt hạch lạnh

Xem nhiều hơn: looking for a programer, chatline, ivr programming, ivr programer, ivr system, ivr pay, programming 250, programming ivr, looking programer, asp programer

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #1894493