Đã hoàn thành

121331 logo redone

we are a restaurant going into our second year and I am looking at having the tag line in our loge re done to better fit our room and profile. Its a pretty basic change

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, ASP, Lập trình C, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: programming in logo, pretty logo, year logo, Restaurant logo, redone logo, logo redone, programming restaurant, tag logo, profile logo, redone

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1867497

Được trao cho:

JLLogoDesigns

Ready to redo your tagline. :) Always, Jackie

$50 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1