Đang Thực Hiện

136733 review

i need someone to make a paypal payment of $10 in my behalf because i don't have an account.

after choosing someone, i'll give him the url to make the payment.

i think this is a simple way of getting a good review here.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, ASP, Lập trình C, CMS, Nhiệt hạch lạnh

Xem nhiều hơn: paypal pending review, getting a paypal account, good review, paypal asp simple, asp simple paypal payment, asp review

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) dehradun, India

ID dự án: #1882907