Đang Thực Hiện

119027 VISAtele

who can create a download manager. What we want is a clone of:

[url removed, login to view]

but in addition to BURN to DVD option we want to add

- Copy (or send) to iTunes (videos folder)

- Copy (or send to) to Tivo

- Copy to My Media Folder

Kĩ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, ASP, Lập trình C, MySQL

Xem nhiều hơn: visatele, copy itunes, cinemanow clone, videos com copy, dvd copy, download manager com, tivo, send itunes, create download manager, programming videos, add itunes, itunes download, itunes add, download download manager, clone aspx, media folder, dvd media, clone itunes, burn, itunes clone, clone folder, dvd clone

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1865196