Đang Thực Hiện

visual studio

Its a c# project with asp

Kỹ năng: ASP, Lập trình C, HTML, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: visual studio programming, programming visual studio, studio project, studio visual, project visual programming, visual programming project, visual project

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Manchester, United Kingdom

Mã Dự Án: #1018368

Đã trao cho:

eperfections

I have 10 years of experience in C# and ASP.Net. I have completed 300 projects and already done this assignment. Please check my private message.

£99 GBP trong 1 ngày
(95 Đánh Giá)
6.3

6 freelancer đang chào giá trung bình £110 cho công việc này

coder789

i can do this.check PM

£120 GBP trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
lansdng

im a web developer. i can do this. thanks

£100 GBP trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
freelancerpinoy

Hi I am interested on this project

£120 GBP trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
SulemanMajeed

I can do this. Please see PM

£100 GBP trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
alhweiti

I am an experienced developer, look forward to work with you.

£120 GBP trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0