Đang Thực Hiện

Fix 30+ ASPX files

Đã trao cho:

Omiloparmenos

Ready to start

$50 USD trong 1 ngày
(49 Đánh Giá)
5.7

6 freelancer đang chào giá trung bình $93 cho công việc này

shmai

ASP Expert here!!

$60 USD trong 1 ngày
(180 Đánh Giá)
6.9
Verok

Good day. We are experts in ASP.NET. Please check private message for more details.

$100 USD trong 2 ngày
(24 Đánh Giá)
6.1
kultech

I can done. Please check PM and my review.

$40 USD trong 1 ngày
(44 Đánh Giá)
4.9
BRIGHTSOFTINFO

Hi .Net Expert Here. Please check PMB.

$250 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
3.3
MakeYouBelieve

Hi, I can do it. Regards.

$60 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
3.3