Đã Đóng

Thuê developer tạo 3 mẫy báo cáo bằng Crystal Report

Tôi có 4 mẫu báo cáo bằng file word, cần tạo 4 mẫu này bằng Crystal Report với tham số truyền vào là động.

Kĩ năng: ASP.NET MVC, SQL, Crystal Reports

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #24721222

3 freelancer chào giá trung bình$163 cho công việc này

udalsoft

Respected Sir, Greetings of the Day ! I am Udal Bharti. I have 9+ years of competitive experience in web application development using asp.net MVC and SQL server. I have 9+ years of experience in Database developme Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.6
kietlt10988

Hi Bạn, Mình đã xem qua tất cả các mẫu báo cáo của bạn. Mình có thể giúp bạn làm việc này nha. Có gì bạn cứ contact mình. Mình với bạn có thể bàn thêm. Mình hiện đã và đang làm với Crystal report nhiều rồi, nên bạn cứ Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
nhatnguyen2005

Chào bạn. Mình là lập trình viên có 5 năm kinh nghiệm lập trình .net, sql server trong đó có thực hiện xuất báo cáo và mẫu in bằng crytal report và execl. Ngoài thực hiện với dữ liệu động truyền vào, mình còn có thể de Thêm

$150 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0