Thuê developer tạo 3 mẫy báo cáo bằng Crystal Report

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi có 4 mẫu báo cáo bằng file word, cần tạo 4 mẫu này bằng Crystal Report với tham số truyền vào là động.

ASP.NET MVC SQL Crystal Reports

ID dự án: #24721222

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$163 cho công việc này

kietlt10988

Hi Bạn, Mình đã xem qua tất cả các mẫu báo cáo của bạn. Mình có thể giúp bạn làm việc này nha. Có gì bạn cứ contact mình. Mình với bạn có thể bàn thêm. Mình hiện đã và đang làm với Crystal report nhiều rồi, nên bạn cứ Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
nhatnguyen2005

Chào bạn. Mình là lập trình viên có 5 năm kinh nghiệm lập trình .net, sql server trong đó có thực hiện xuất báo cáo và mẫu in bằng crytal report và execl. Ngoài thực hiện với dữ liệu động truyền vào, mình còn có thể de Thêm

$150 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0