Đang Thực Hiện

155996 Classified ads site

I'm looking for programmer, who can create a classified ads site like [url removed, login to view] with origial design.

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, ASP, Joomla, MySQL, Thiết kế trang web

Xem thêm: flash ads design, ads flash, flash ads

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1902181