Đang Thực Hiện

141143 need a roulette games in flash

[url removed, login to view]

hi, i need a clone of this game exactly

in .asp, flash, database in mysql

also be able to control the odds on it

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, ASP, MySQL

Xem nhiều hơn: roulette, i need a clone, games in c++, database flash game, roulette game flash, game flash mysql, odds game mysql, roulette games, clone odds, mysql game control, game asp, database odds, need flash roulette, roulette odds, roulette mysql, flash game control, mysql odds, odds clone, flash game roulette, clone roulette, mysql roulette, mysql flash games, mysql flash game, flash game mysql, Roulette Game

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Perk, Belgium

ID dự án: #1887318